Supplikker


   Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-1795


   Velkommen til den digitale version af Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-1795. Supplikker var ansøgninger eller bønskrifter, som befolkningen fra 1683 havde en lovfæstet ret til at indsende til kongen gennem Danske Kancelli. De originale supplikprotokoller findes i Rigsarkivet i en uafbrudt række mellem 1699 og 1799. Denne udgave indeholder en lille stikprøve af det store materiale fra hvert af årene: 1705, 1715, 1735, 1755, 1775, 1785 og 1795. Her er udvalgt hver femte sag, hvis numre i protokollen ender på 1 eller 6. Stikprøven er på over 5000 sager, hvilket udgør omkring 1,4 % af alle supplikker i perioden. Danske Kancelli var under enevælden det centrale, statslige forvaltningsorgan, der havde retsforhold samt kirke- og undervisningsvæsen som ressort.

                 
  Supplikantens
  navn
 Proto-
 kol
Stift Land Sted Dato Indhold Behandling Svar  Kon-
 gen
Kon-
seillet
 Henvis-
 ning
Kommentar Billeder
Selsjord, Ole Christensen T nr. 126 Akershus Norge Leisø (Lesja) sogn 03-08-1704 Hjælp til at få sin ret i en sag om ejendomsretten til en gård. Intet noteret. afslag 3.8.1704, først indkommet til Kancelliet 21.7.1705. Kancelliprotokol 1705, 8.8.1705, p.217