Læs mere

Læs mere om Danske Kancelli, om supplikkerne og om det materiale, der indgår i denne udgave, i bogen 'Folk skriver til kongen. Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet' af Michael Bregnsbo, 1997. Bogen er udgivet af Kildeskriftselskabet. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie: Gå til Kildeskriftselskabets hjemmeside.

Forretningsgangen i Danske Kancelli findes udførligt beskrevet i P.A. Heiberg: 'Udkast til en Skildring af Forretningsgangen og Bogføringen ved Danske Kancelli 1670-1848', København 1977. En beskrivelse af arkivprotokollernes indhold og benyttelse findes i Michael Bregnsbo: 'Danske Kancellis centrale protokol- og sagsrækker i 1700-tallet som personal- og lokalhistoriske kilder - en kommenteret oversigt', Personalhistorisk Tidsskrift 1998, nr. 2, s. 184-211.

Eller læs mere i vejledningen til Danske Kancellis Supplikprotokoller i udvalg 1705-1795 ved Michael Bregnsbo og Gunner Lind, 2005.